O stronie

W Giving Common wierzymy, że udzielanie dotacji w oparciu o dowody jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia bardziej efektywnej i wpływowej filantropii. Rozumiemy, że organizacje pozarządowe są podstawą naszych społeczności i że wspieranie ich działań wymaga kompleksowego i świadomego podejścia do udzielania pomocy.

Dlatego stworzyliśmy platformę, która dostarcza organizacjom pozarządowym narzędzi potrzebnych do opowiedzenia ich historii i zaprezentowania ich pracy potencjalnym darczyńcom. The Giving Common zaprasza organizacje pozarządowe do podzielenia się swoją pracą i osiągnięciami własnymi słowami, w sposób zorganizowany i szczegółowy. Pomaga to zapewnić potencjalnym darczyńcom bardziej wszechstronne, jednolite i użyteczne zrozumienie organizacji pozarządowych, których wsparcie rozważają.

Dzięki Giving Common potencjalni darczyńcy mogą wyszukiwać organizacje pozarządowe na podstawie wielu zmiennych, takich jak obszar tematyczny, położenie geograficzne i inne. Dzięki temu darczyńcy mogą łatwo znaleźć organizacje, które są zgodne z ich wartościami i zainteresowaniami, a także podejmować świadome decyzje dotyczące darowizn.

Nasza platforma pomaga również promować przejrzystość i odpowiedzialność w filantropii, zapewniając organizacjom pozarządowym narzędzia, których potrzebują, aby dzielić się znaczącymi i możliwymi do wykorzystania danymi ze swoimi zwolennikami. Wykorzystując dane do kierowania swoimi darami, darczyńcy mogą mieć pewność, że ich datki są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób.

W Giving Common naszym celem jest wspieranie tworzenia grantów opartych na dowodach i pomaganie w tworzeniu bardziej świadomego, efektywnego i wpływowego krajobrazu filantropijnego. Wierzymy, że poprzez wspieranie organizacji pozarządowych i pomoc w łączeniu ich z darczyńcami, możemy pracować na rzecz tworzenia lepszego świata dla wszystkich.