Om

På Giving Common anser vi att evidensbaserad bidragsgivning är ett viktigt steg mot att skapa en mer effektiv och effektfull filantropi. Vi förstår att ideella organisationer är ryggraden i våra samhällen och att det krävs en omfattande och välinformerad strategi för att stödja deras arbete.

Därför har vi skapat en plattform som ger ideella organisationer de verktyg de behöver för att berätta sin historia och visa upp sitt arbete för potentiella givare. Giving Common bjuder in ideella organisationer att dela med sig av sitt arbete och sina prestationer med egna ord, på ett organiserat och detaljerat sätt. Detta bidrar till att ge potentiella givare en mer omfattande, enhetlig och användbar information om de ideella organisationer som de överväger att stödja.

Med Giving Common kan potentiella givare söka efter ideella organisationer utifrån en rad variabler, t.ex. problemområde, geografi och mycket mer. Detta gör det enkelt för givare att hitta organisationer som överensstämmer med deras värderingar och intressen och att fatta välgrundade beslut om att ge pengar.

Vår plattform bidrar också till att främja öppenhet och ansvarstagande inom filantropi genom att ge ideella organisationer de verktyg de behöver för att dela meningsfulla och användbara data med sina supportrar. Genom att använda data för att vägleda sina donationer kan givarna vara säkra på att deras bidrag används så effektivt som möjligt.

Vårt mål på Giving Common är att främja evidensbaserad bidragsgivning och bidra till att skapa ett mer välinformerat, effektivt och inflytelserikt filantropiskt landskap. Vi tror att vi kan arbeta för att skapa en bättre värld för alla genom att stödja ideella organisationer och hjälpa dem att få kontakt med givare.